Sistem Maklumat GIS RTMPAJ

Web GIS RTMPAJ ini disediakan bertujuan untuk meningkatkan lagi sistem penyampaian maklumat guna tanah kawasan pentadbiran MPAJ dengan lebih cepat dan telus.

Ketahui Lebih Lanjut

Live Map

Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) sentiasa berusaha dari masa kesemasa untuk melengkapkan maklumat yang terkandung di dalam Web GIS RTMPAJ ini.

Lihat Peta

Ciri-ciri Sistem Maklumat GIS RTMPAJ

RTMPAJ

Maklumat gunatahan kawasan pentadbiran MPAJ

Peta 3D Interaktif

Paparan pemetaan secara 3Dimensi bagi kawasan pentadbiran MPAJ

Informasi

Paparan maklumat gunatanah, utiliti, pengangkutan dan aset MPAJ

Konfigurasi Peta

Fungsi-fungsi peta seperti Basemap Gallery, Measurement dan Search

Terdapat Di Pelbagai Peranti

Mobile Versi Web

Mobile Versi Android